Ochrana osobních údajů

Pokud jsi mým zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřuješ mi své osobní údaje. Já zodpovídám za jejich ochranu a zabezpečení. Seznam se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máš v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Kdo je správce?
Jsem Kateřina MALO PICKOVÁ, IČO 525 399 937, se sídlem 8m rue Lt. Yves de Ravinel, 54300 REHAINVILLER, Francie.

Tvé osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám případné další zpracovatele, kteří mi se zpracováním budou pomáhat.

Kontaktní údaje
Pokud se na mne budeš chtít v průběhu zpracování obrátit, můžeš mne kontaktovat na tel. čísle +33673932717 nebo na e-mailu katka@katerinapickova.cz.

Prohlašuji, že jako správce tvých osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:
budu zpracovávat tvé osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu, plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování
osobních údajů, umožním a budu tě podporovat v uplatňování a plnění tvých práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR

Rozsah osobních údajů a účely zpracování
Zpracovávám osobní údaje, které mi svěříš sám/sama, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů) :
● poskytování služeb, plnění smlouvy
Tvé osobní údaje v rozsahu: jméno, e-mail,  nezbytně potřebuji k plnění smlouvy (např. zaslání přístupů do aplikace, zasílání online kurzu, atd.).
● vedení účetnictví
Jsi-li zákazníkem, tvé osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebuji, abych vyhověla zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.
● marketing - zasílání newsletterů
Tvé osobní údaje (e-mail a jméno), na co klikáš v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráš využívám za účelem přímého marketingu - zasílání obchodních sdělení. Jsi-li mým zákazníkem, dělám tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládám, že tě moje novinky zajímají, a to po dobu 15 let od poslední objednávky.
Pokud nejsi mým zákazníkem, zasílám ti newslettery jen na základě tvého souhlasu, po dobu 15 let od udělení. V obou případech můžeš tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.
● pokročilý marketing na základě souhlasu
Pouze na základě tvého souhlasu ti můžu zasílat také inspirující nabídky třetích osob nebo využít e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku, a to po dobu 15 let od udělení souhlasu. Ten lze samozřejmě kdykoli odvolat prostřednictvím mých kontaktních údajů.

Cookies
Při procházení mých webových stránek zaznamenávám tvou IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíš a ze které stránky přicházíš. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímám jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věřím, že díky tomu ti můžu nabídnout ještě lepší služby.
Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě tvého souhlasu.
Moje webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžeš na svém počítači zakázat.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů
Chráním osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráním je jako kdyby byly moje vlastní.
Přijala jsem a udržuji veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení tvých osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám
Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokáži zajistit vlastními silami, využívám služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit lépe než já a na dané zpracování se specializují.
Jsou to poskytovatelé následujících platforem:
SmartSelling a.s. (SmartEmailing, MioWeb, FAPI, Proaffil)
Facebook
Google
Je možné, že se v budoucnu rozhodnu využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibuji ti však, že v takovém případě při výběru budu na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Předávání dat mimo Evropskou unii
Veškeré zpracování osobních údajů bude prováděno na území EU.

Tvoje práva v souvislosti s ochranou osobních údajů
V souvislosti s ochranou osobních údajů máš řadu práv. Pokud budeš chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktuj mě prostřednictvím e-mailu katka@katerinapickova.cz.
Máš právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.
Díky právu na přístup mě můžeš kdykoli vyzvat a já ti doložím ve lhůtě 30 dní, jaké tvé osobní údaje zpracovávám a proč.
Pokud se u tebe něco změní nebo shledáš své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máš právo na doplnění a změnu osobních údajů.
Právo na omezení zpracování můžeš využít, pokud se domníváš, že zpracovávám tvé nepřesné údaje, domníváš se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechceš všechny údaje smazat nebo pokud jsi vznesl námitku proti zpracování.
Omezit můžeš rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování.

Právo na přenositelnost
Pokud bys chtěl/a své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budu postupovat stejně jako při využití práva na přístup - jen s tím rozdílem, že ti informace dodám/pošlu ve strojově čitelné podobě. Tady potřebuji alespoň 30 dní.

Právo na výmaz (být zapomenut)
Tvým dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut).  V takovém případě vymaži veškeré tvé osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebuji 30 dní.
V některých případech jsem vázána zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smaži všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu tě budu informovat e-mailem.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů
Pokud máš pocit, že s tvými údaji nezacházím v souladu se zákonem, máš právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu moc ráda pokud nejprve budeš o tomto podezření informovat mě, abych s tím mohla něco udělat a případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení
E-maily s inspirací, články či produkty a službami ti zasílám, jsi-li můj zákazník na základě mého oprávněného zájmu.
Pokud zákazníkem ještě nejsi, posílám ti je jen na základě tvého souhlasu. V obou případech můžeš ukončit odběr mých e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Mlčenlivost
Ráda bych tě ujistila, že moji spolupracovníci, kteří budou zpracovávat tvé osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních
údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení tvých osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů se mnou. Bez tvého souhlasu nebudou tvé osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25.5.2018.